viernes, 17 de marzo de 2023

Ficha 4

 

Ficha 4: O MODELO DE AMOR ROMÁNTICO

Nesta cuarta ficha os obxectivos son:

 • Analizar as mensaxes vencelladas ao modelo de amor romántico.
 • Visualizar a realidade da diversidade de formas de vivir e expresar o amor. Potenciar as relacións igualitarias e respectuosas entre os sexos.

Foi impartida pola profesora Beatriz González-Moro Galán, profesora de Lingua galega e Literatura.

Aproveitando que tradicionalmente o mes de  febreiro é o "mes do amor", xa que se celebra o día de San Valentín, adicamos unhas xornadas ao concepto de "amor romántico" co alumnado de 3º ESO, dentro do programa Quérote da Consellería de Educación.

Comezamos coa procura da resposta a QUE É O AMOR ROMÁNTICO? e logo vimos uns vídeos nos que se exemplificaba o proceso polo que se chega á anulación da personalidade nunha parella tóxica.

As reflexións dos alumnos facían fincapé nos estereotipos dos medios de comunicación e das películas e moitos deles negaban que existise o ideal de amor romántico.FICHA 3

 

  

Ficha 3: A ORIENTACIÓN DO DESEO E A IDENTIDADE SEXUAL

Nesta terceira ficha os obxectivos son:

 • Potenciar a convivencia respectuosa e harmónica entre os sexos na súa diversidade.
 • Contribuír á eliminación de calquera tipo de discriminación por cuestión de identidade e/ou orientación sexual.
 • Favorecer a comprensión dos conceptos de identidade e orientación por parte do alumnado.

Esta ficha foi impartida polas profesoras Eva Vérez Cotelo, profesora de Educación Plástica e Visual,  Sabela Prieto González e María Jesús Prol Gómez, profesoras de Lingua castelá e literatura.

En 3ºA e 3ºC , comenzouse coa visualización do vídeo "¿Qué es la orientación sexual? Explicación fácil" no que se explica a diversidade sexual partindo da idea de que o ser humano é un ser sexuado (con órgano sexual) e aclarando os conceptos máis importantes: sexo biolóxico, identidade sexual, orientación do desexo ou orientación sexual e expresión de xénero. 

Trala visualización do vídeo, puxéronse en común todas as dúbidas creando así un debate moi produtivo e interesante para o alumnado, posto que non tiña clara a diferenza entre os diversos conceptos nin a relación existente entre eles. A idea fundamental que extraemos deste vídeo é o respecto á diversidade.

Posteriormente, visionouse “Love has no labels”, vídeo onde distintos esqueletos humanos amosan os diversos tipos de amor. 
Fñixose de forma conxunta unha recopilación dos distintos amores que recoñecemos e reflexionamos sobre os inexistentes límites do amor.

En 3º B e 3ºD, despois da visualización do primeiro vídeo, o alumnado estivo discriminando frases tránsfobas de outras mais inclusivas e xustificando a sú eleción en pequeños grupos.

      

Frases empregadas:

  


 Finalmente, cós conceptos establecidos e a colaboración de Eva Vérez, o alumnado adicou catro sesión a crear carteis que amosen respecto cara a diversidade sexual.

   

  

  

   

viernes, 20 de enero de 2023

Ficha 2

 

Ficha 2: A EDUCACIÓN SEXUAL

Nesta segunda ficha os obxectivos son:

 • Contribuír aos procesos de sexuación de mozos e mozas dun xeito positivo.
 • Achegar e clarificar conceptos relacionados co feito sexual humano.
 • Ampliar a visión da sexualidade no alumnado que favoreza actitudes e condutas saudables e respectuosas.
 • Abrir unha canle de comunicación co profesorado respecto das dúbidas referentes á sexualidade que haxa na aula.

Foi impartida pola profesora María del Carmen Rodríguez García, profesora de Xeografía e Historia o último día antes das festas do Nadal, o 22 de decembro.

Para facer a tarefa máis participativa, creamos entre tod@s a definición a través dunha treboada de palabras. Nas seguintes fotos pódense ver algunhas das ideas que xurdiron nas aulas:


A partir das palabras construímos as definicións. Estos son algúns dos exemplos:
A profesora observou que os rapaces e rapazas tiñan unha visión da sexualidade circunscrita ao coito e á interacción entre dúas persoas.
Debatemos sobre a definición proposta pola clase e tentamos despois ampliala con novas ideas tiradas da definición de sexo que está no diccionario.
A docente, para tentar ampliar a noción de sexualidades do alumnado, proxectou varios vídeos breves:
 1. Mitos que tienen los adolescentes sobre el sexo - YouTube que trata sobre mitos da sexualidade entre adolescentes. Por exemplo: pensar que a píldora do día despois é abortiva, que no sexo oral non se transmiten enfermidades ou que na primeira relación sexual non se poden quedar embarazadas.
 2. (148) La importancia de las primeras relaciones sexuales - Carlos García Molinero - YouTube que trata sobre a importancia das primeiras relacións sexuais. Para iso baseábase nunhas investigacións feitas con ratas, nas que demostraban que as ratas macho que tiñan a súa primeira relación sexual cunha rata cun determinado olor (aínda que este foso a cadaverina, proteína dos cadáveres), buscaban sempre ese olor.

FICHA 1

 

Ficha 1: PRESENTACIÓN DO RECURSO QUÉROTE+

Nesta primeira ficha os obxectivos son:

 • Dar a coñecer os centros Quérote+ e o seu servizo de consultoría. 
 • Posibilitar o achegamento da mocidade a Quérote+ para que o teña como recurso de referencia profesional nas súas procuras de información e asesoramento.
 • Facer unha introdución do Quérote+ no Eusebio da Guarda con un repaso das diferentes actividades (fichas) que se van a traballar ó longo do curso.
Foi impartida a semana 24 ó 28 de outubro do nos catro grupos de 3º ESO por Nuria Roibás Polo, psicóloga do centro Quérote+ da Coruña.


Os centros Quérote+ pertencentes á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado son un recurso público de información e asesoramento para a mocidade onde poden realizar as súas consultas de forma confidencial e anónima ao equipo de profesionais de Quérote+ a través das
diferentes vías de contacto, nas temáticas de sexualidade, prevención do consumo de substancias, convivencia, uso das TIC e imaxe corporal e autoestima.
Vías de consulta:
 • Consultoría presencial e telefónica Quérote+ A Coruña:  Avda. Linares Rivas, 28 8º. Teléfono: 981 223 913
 • A través da páxina web: http://xuventude.xunta.es/querote-mais 
 • A través de Whatsapp e Telegram: 647 018 752
 • A través de videochamada     miércoles, 18 de enero de 2023

 

Plan Proxecta: Quérote+. Curso 2022-23   

TI+EU. O desenvolvemento afectivo-sexual   

Comezamos o programa Quérote+ no IES Eusebio da Guarda cos seguintes obxectivos:

 • Estimular a autoestima positiva.
 • Potenciar a construcción dun coñecemento que posibilite unha explicación crítica da sexualidade humana e o xénero.
 • Favorecer a integración das dimensións sociais, culturais, psicolóxicas, biolóxicas, afectivas e morais de cada un dos temas de aprendizaxe.
 • Establecer actitudes, ideoloxías e valores ante a sexualidade que permitan entenderla como unha forma de relación e comunicación satisfactoria e placenteira.
 • Romper os tabús, mitos e medos transmitidos pola tradición cultural.
 • Potenciar unha construcción dos afectos exenta de estereotipos de xénero.
 • Fomentar o respecto cara a diversidade sexual.
 • Recoñecer estereotipos de xénero.
Este curso participamos 14 profesores/as  do Instituto co fin de integrar o proxecto no currículo de todas as materias

miércoles, 27 de julio de 2022

Alan Turing

 

                                   Alan Turing

 

 

Alan Turing terminó con su propia vida el 7 de junio de 1954. Mordió una manzana con cianuro y comió un bocado de ella. Una de la hipótesis de su muerte es  que lo hizo porque el gobierno británico lo castró químicamente, lo humilló y lo procesó por ser gay. Por esa razón  la leyenda más extendida y popular es que  hay una manzana mordida en el logo de Apple... En honor a Alan Turing. Inventó la ciencia de la computación y usando sus primeros diseños descifró el código Enigma - la máquina encriptada que los nazis y el ejército alemán utilizaron para comunicar comandos secretos entre sí durante la guerra mundial - como consecuencia salvó a millones de vidas humanas y nos trajo a la era moderna de la informática.

Nationalgeographic- Alan Turing

Este  mes del orgullo hemos ondeado la bandera arco iris por el centro y redecorado nuestro tablón con nuestros pensamientos y reflexiones pero lo que creeis más importante ( según vuestros propios escritos) es que " todo el mundo tiene derecho a ser feliz, amar a quien quiere amar y reconocer la destacada contribución que todo el mundo puede hacer en una sociedad libre de miedo o prejuicios”.
 
 

 
Os recomiendo esta película donde cuentan la película El Código Enigma/The Imitation Game donde se narra la carrera contrarreloj de Alan Turing (Benedict Cumberbatch) y su equipo de descifrado de códigos en su intento de romper el cifrado de su intento de romper el cifrado de la máquina Emigma  de la   Alemania Nazi

 
 
 
 
 

lunes, 13 de junio de 2022

FICHA 8 HOXE DAMOS A CLASE NÓS

 

 Minia Prego Cabeza profesora de Física e química implementou a FICHA 8 en todos os grupos de 3ª ESO 

Obxectivos
Asimilar conceptos e concretalos para servir de ponte cos/coas compañeiros/as de 2º
da ESO do centro ou cursos análogos.
Reflexionar sobre a importancia de como transmitimos e cales son as pautas para
facelo.

Desenvolvemento da actividade
Elaboración de materiais coa finalidade de introducir aqueles temas abordados durante
todo o ano a través das fichas e traballo en aula. Preténdese explicar deste xeito aos/
ás participantes que se van a elaborar unha serie de materais que serán presentados
presencialmente aos compañeiros de 2º curso